Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT

Korrespondens:

Arne Baudin (Stf. regementschef, utbildningschef, Ing 1, även admin för Facebookgruppen "Svea Ingenjörregemente", författare till Krigets traditioner)

Arne Baudin

 

Arne Baudin var "utbildningchef" på Ing 1, har personligen skrivit under våra betyg och har därmet tagit på sig ansvaret att verifiera utbildningen. Idag vägrar han dock svara på frågor från oss som ställde upp och arbetade gratis åt honom under 10 månaders tid.

Arne föreläser om militärhistoria på Försvarshögskolan och han är även förvattare till boken "Krigets traditioner" ISBN 978-91-86137-09-0. Men andra ord så kunde Arne sin historia väl och visste naturligtvis att ordet "Arbetspluton" var en benämning på ett svensk interneringsläger. Böcker kan han med andra ord skriva men mig vågar han inte svara.

 

Meddelande till Arne Baudin 2012-07-04 (obesvarat):

http://www.facebook.com/arne.baudin.1

Hej Arne Baudin,

Jag försökte få tag på dig och dina gamla medarbetare på Ing 1 via er kamratförening där du är vice ordförande. I den osannolika händelsen av att du inte fick ta del av mitt meddelande så skriver jag direkt till dig här.

Det gällde alltså en hemsida som jag har gjort där jag beskriver dig och dina kamrater som en bunt lögnaktiga, kriminella slavhandlare. Anledningen är bl.a. att du utnyttjade mig som arbetskraft av civil natur och sedan ljög om att du hade utbildat mig till papperskopierare under 10 månader. Jag skulle gärna vilja få din syn på vad som det egentliga syftet med den osannolikt stora depåverksamheten som bredrevs på Ing 1. Jag behöver alltså en moraliskt och juridiskt försvarbar motivering eftersom den dåvarande verksamheten verkar strida mot ett antal paragrafer i Lagen om Totalförsvarsplikt samt internationell lag.

Url till webbsidan är: http://arbetsplutonen.awardspace.us/
Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT