Arbetsplutonen Svea Ingenjörkår Ing 1 / SWEDINT 1980-1997

Arbetsplutonen ING-1 3:e Kompaniet Vakten

 

Korrespondens

 

Pliktverket

(12 mail. Anser att värnplikten alltid är en utbildning men gör inga egna bedömningar då de bara registrerar den information som de får från Försvarsmakten.)

 

Försvarsdepartementet

(6 mail. Anser att värnplikten alltid skulle vara en utbildning inför höjd beredskap och inte användas som ersättning för anställd personal.)

 

SWEDINT

(10 mail. Bekräftar att verksamheten existerade i den form som jag beskriver den men hävdar att den var laglig enligt hemliga gällande regler. Motiveringen skulle ha varit att arbetskraften var nyttig för deras verksamhet.)

 

Bosse Johansson, Ing 2

(4 mail. Anser att "reprobiträde" var ett arbete som utfördes i en "reprocentral".)

 

Kamratföreningen Sveaingenjören (Ing 1)

(2 mail. Vägrar att vidarebefordra mina frågor trots att föreningens stadgar kräver det.)

 

Försvarsmakten

(2 mail, svarar inte.)

 

Blackadder (alias) (civ. anställd 7 år på Swedint)

(Längre mailutväxling om bl.a. Swedints UTB-grupp och huruvida Servicekontoret någonsin kallades för "reprocentral" eller inte.)

 

Joachim Gillow, Fk, kompanibefäl 3:e kompaniet, Ing 1

(3 meddelanden, svarar inte)

 

Christer Lundskog, Lt, chef TPC och senare även Skolhuset och Servicekontoret, Ing 1

(2 meddelande, svarar inte)

 

Stefan Steijnick (Mj, kompanichef 35:e kompaniet, Ing 1)

(1 meddelande, svarar inte)

 

Magnus Hesselgren (kompanibefäl, 3:e kompanet, Ing 1)

(1 meddelande, svarar inte)

 

Magnus Hesselgren år 2020

(1 meddelande, svarar inte)

 

Carl Christer Wulff år 2021

(1 meddelande, svarar inte)

 

Erik Klockar (Kn, kompanichef, 3:e komp. Ing 1)

(1 mail, svarar inte)

 

Arne Baudin (ÖvLt, utbildningschef, Ing 1)

(1 mail, svarar inte)

 

Erling Glantz (Lt, Chef Friskvårdsavdelningen, Ing 1)

(2 mail, svarar inte)

 

Patrik Larsson (Lt, Stf chef 3:e kompaniet, Ing 1)

(1 mail, svarar inte)

 

Peter Rönnlund (kompanibefäl, 3:e kompanet, Ing 1)

(2 mail, svarar inte)

 

5i12 och Södertälje kommun

(4 mail)

 

Officersförbundet riktat mot Patrik Larsson

(1 meddelande)

 

 

 

Arbetsplatser


ING 1/SWEDINT Almnäs