Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT

Korrespondens: Blackadder (civ. anställd Swedint 7 år)

 

Postat på SoldF forum:

Oj vad ens minnesbilder kan skilja.


Jag som arbetade vid Swedint minns det som att vi tog bra hand om den vpl som vi hade, jag tog tom med mig en vpl på tjästeresa till Makedonien för att handräcka i samband med att Sverige tog över i Skopije och att det nya nätet skulle byggas och dom andra som arbetade för oss fick i huvudsak vara med som figuranter viket passade bra då många hade utländsk härkomst.

Dom vpl på arbetade på kommendanturen hade väl mera vanliga uppgifter som att köra folk, ställa i ordning lektionssalar osv
men det var tydligen såhär:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalen på Swedint utnyttjade dessa värnpliktiga utan förbehåll trots att de var medvetna om de förhållanden som rådde. De värnpliktiga blev dagligen hotade med kollektiva bestraffningar, böter, saboterade framtida karriärer, skadestånd, frihetsberövande samt civil rättegång och fängelse.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

som sagt tänk vad minnesbilderna kan skilja :-)

 

Arbetsplutonen:

Hej, det är jag som har gjort webbsidan om Arbetsplutonen.

Jag såg att du kommenterat ett gammalt inlägg där du naturligtvis tycker att jag ljuger.

För det första så bör du veta att det varit olagligt att rekrytera värnpliktiga för andra ändamål än för just utbildning inför en krigsuppgift sedan år 1992. Det har dessutom varit olagligt att inte bedriva utbildning som ger tillräckliga kunskaper för en sådan krigsuppgift sedan år 1995. Dessutom kräver lagen från 1994/1995 att samtliga värnpliktiga krigsplacerats och det är alltså därför som Ing 1 har ljugit angående min utbildning. Du kan tycka vad du vill om att rekrytera vpl i syfte att använda dem som arbetskraft men i grund och botten var det olagligt.

Jag har nu kontaktat Ing 1s fortfarande aktiva kamratförening (där regementets nr:2 utbildningschef Arne Baudin är vice ordförande), Pliktverket, Swedint, Försvarsmaktens presssekreterare och Försvarsdepartentet och det är ingen som påstår att jag ljuger.

Jag skriver till dig eftersom jag naturligtvis vill slå hål på min egen konspirationsteori ifall det skulle vara så att den inte stämmer.

Min första fråga till dig är alltså: Vid vilken tid var du anställd på Swedint? Jag vill gärna höra vad du har att säga om du varit anställd vid Almnäs mellan åren 1993 - 1997.

F.ö. var jag vpl och anställd hösten 1996 till våren 1997 och jag kan garantera att ingen vpl åkte på rekresa vid den tiden. Det låter helt otänkbart för mig.

Anledningen till att jag sparkar på Swedint är naturligtvis för att jag vill ha info och det har jag också fått. Min gissning är att Swedint mer eller mindre var tvingade att ta emot den här arbetskraften från Ing 1.

http://arbetsplutonen.awardspace.us (mycket är nytt)

 

Blackadder:

Ursäkta men jag såg ditt senaste meddelande först.
Ja jag var anställd på Swedint mellan 1994 och 2001. Jag vet att jag hade med mig en soldat till Makedonien, alltså inte något jag tycker mig ha hört, utan jag har personligen rest dit med en soldat, en vpl från ING1, var tvungen att kolla upp när det var och det var i Nov - Dec 1998.

 

Arbetsplutonen:

Om du tog med en vpl på rekresa i slutet av år 1998 så var det alltså två år efter att Ing 1 avvecklades: Det system som jag beskriver existerade alltså inte längre.

Det var väl inget som du skrev som var direkt störande i jämförelse med alla andra påhopp: Att MSB inte existerade, att jag ljuger och att jag sprider virus på hemsidan. Trams trams trams.

Anledningen att jag hoppade på dig var ju naturligtvis för att du varit anställd på Swedint. Vad du skrev var något i stil med att det var helt normalt att värnpliktiga ställde i ordning skolsalar etc men även att jag snackar skit och att du kommer ihåg att det var annorlunda. Man kan säga att du attackerade min trovärdighet lite men det är lugnt vi kan reda ut det nu.

Min egentliga fråga är: Var du ens medveten om att de malajer som ni använde enligt lagen var under utbildning inför en krigsplacering i krigsorganisationen? Det var alltså din uppgift som handledare att utbilda inför en definierad krigsuppgift. Hade ni ens koll på vilka krigsuppgifter som ni utbildade inför? Vi var nämligen inte medvetna om det, vi fick veta att vi inte skulle placeras vilket alltså var felaktigt.

Jag kan dessutom meddela dig att "utbildningen" "ställa i ordning skolsalar" eller som vi kallade det "Skolhuset" inte var krigsplaceringsbar vilket är lite ironiskt eftersom ÖvLt Jerker Svensson på Swedint har meddelat mig att det här var helt lagligt eftersom alla tjänster var placeringsbara. Enligt Swedint så använde man sig av värnpliktiga för att det inte än hade blivit för dyrt att göra det. Det är alltså hela motiveringen. Det syftet har dock inte varit kompatiblelt med värnpliktslagen sedan år 1992. Lagen om totalförsvarsplikt (1995) ställer ännu högre krav på utbildningen. I stället ljög man alltså om våra tjänster för Pliktverket vilket också strider mot lagen. Aja, du hör ju vilken förvirring som råder. :)

Som du kanske har märkt så tycker jag att det är mycket märkligt att man systematiskt har brutit mot sju lagparagrafer och ILOs kärnkonventioner samt regeringsbeslut i tron om att det varit helt lagligt och det är därför jag gräver i det. Förmodligen beror det väl på informationsmässig inavel inom försvarsmakten. Jag känner mig faktiskt som att jag har gått på en blåsning som kostat mig och mina kamrater 10 månader av våra liv.

Tyvärr har Ing 1 dåvarande utbildningschef ÖvLt Arne Baudin avböjt att svara på frågor rörande "Ing 1s och försvarsmaktens agerande". Försvarsmaktens presschef vill inte heller svara på enkla tekniska frågor så då får man ställa frågor där man kan helt enkelt. :)

 

Blackadder:

hej igen, jag erkänner att åren börjar flyta ihop, jag vet att det var en vanlig vpl och det borde ha varit i december 1998, Ing1 las väl ner 1997 ? Jag har alla datum i dagböcker men dom ligger på vinden, jag kan kolla om du behöver exakta datum. Efter ING1's avveckling så övertogs ju stödet av Livgardet fram tills garnisonen stängde.

Vakt och depåsoldaterna var i mitt tycke helt klart grå arbetskraft, inte tu tal om det och det är bra att det är slut med det. Samtidigt så vet jag av personlig erfarenhet att de soldater som jag hade när jag arbetade med dom behandlades väl och var faktiskt viktiga i övningsverksamheten.

Jag var civilanställd så hur det var med krigsplaceringar vet jag inte och frågade aldrig heller och jag var därför aldrig formellt förman för er annat än vid särskillda tillfällen.

På ett personligt plan så kan jag faktiskt bara beklaga om ni förespeglades något som inte blev sant men jag själv hade aldrig en tanke på att ni hade en krigsbefattning utan att engagemanget i försvarsmakten slutade i samband med MUCK.


Arbetsplutonen:

Ok, jag tackar för den informationen. Jag behöver inga exakta datum.

Personligen tycker jag också att bevakningen var ett helt legitimt sätt att göra lumpen på.

Tyvärr bröt man även här mot lagen eftersom värnplikten förlängdes med 2.5 trots att lagen säger att tjänstgöringstiden måste vara motiverad utifrån utbildningen. Anledningen var att man år 1995 slutade genomföra 4 repmånader i slutet av tjänsten. Det betyder att Swedint alltså genomförde 12 st krigsförbandsövningar per år fram till år 1995.

Enligt lagen måste även motiveringen vara utbildning inför en krigsuppgift. Det är alltså inte lagligt att rekrytera bevakningsvärnpliktiga för att man behöver bevaka ett regemente i fredstid vilket troligtvis var fallet här.

Lagen säger även att vpl måste krigsplaceras i den verksamheten som de verkat i. Hur många malajer tror du krigsplacerades på Swedint? Naturligtvis ingen. Det var också anledningen till att VPL kom från Livgardet. Swedint ingår inte i krigsorganisationen (tror jag i alla fall, jag kanske borde verifiera det) och får alltså formellt inte driva utbildning för denna.

Rent moraliskt så tycker jag att det hade varit helt okay för försvaret att rekrytera vakter om man hade varit ärligt med att det egentligen var en arbetsuppgift och inte en utbildning. Vi pratar alltså om ca: 15 av 135 personer. Lika många vpl var alltså till och med "arbetslösa" under hela sin värnplikt när jag var VPL, resten hade rena skitjobb. Jag själv bevakade aldrig någonting trots att jag blev informerad om att tjänsten skulle innehålla mycket bevakning vid mönstringen.

Naturligtvis delade nog samtliga i verksamheten din och min uppfattning om att det här var ett helt normalt sätta att göra lumpen på och att vi inte skulle bli placerade. Det är alltså fel. Vi har alltså blivit förda bakom ljuset här. Jag själv var anställd på Ing 1 under en månad och jag bossade också runt värnpliktiga, nu skäms jag för mig själv.

Aja, jag ska inte besvära dig mer men om du vill skjuta lite skit fram och tillbaka så får du gärna svara. Det är alltid intressant att se hur någon som varit anställd på Swedint under en längre tid såg på verksamheten och jämföra det med regeringsbeslut och lagar.

 

Arbetsplutonen (igen):

Hej igen, kan vi bara reda ut två saker till?

Jag sitter och går igenom vår konversation och det här verkar vara det som du inte tycker stämmer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalen på Swedint utnyttjade dessa värnpliktiga utan förbehåll trots
att de var medvetna om de förhållanden som rådde. De värnpliktiga blev
dagligen hotade med kollektiva bestraffningar, böter, saboterade framtida
karriärer, skadestånd, frihetsberövande samt civil rättegång och fängelse.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det står alltså i texten "trots om att de (Swedint) var medvetna om...". Det står alltså inte att det svar Swedint som betedde sig på det här sättet, eller hur? Som civilt anställd så kan du ju inte veta vad som föregick sig mellan oss och våra befäl, eller hur?

En annan fråga som endast är av rent tekniskt intresse: Var du medveten om att det fanns en "reprocentral" på området? Det är av intresse eftersom jag påstås ha tjänstgjort vid en sådan inrättning.

Mycket tacksam för svar som vanligt. :)

 

Blackadder:

Detta visste vi inte, jag var visserligen civil men i och med att jag jobbade på UtbC så arbetade jag på den enheten som hade mest med de vpl från 3'e kompaniet. så jag tycker faktiskt fortfarande inte att det är korrekt.


Jag har läst igenom allt du skrivit igen och om allt du skrivit är sant kan jag bara beklaga, observera att jag inte hävdar att det är osant bara att det inte är vederlagt, och jag tror inte Klockar någonsin skulle erkänna en sådan sak.

 

Arbetsplutonen:

Aha, så du vet vem vi prata om här.

Jag tror faktiskt att han i alla fall inte förnekar det. Att informera värnpliktiga om konvekvenserna av att inte följa order är det lag (eller förordning kanske) på att man ska göra så det är inget konstigt med det. Kollektiva bestraffningar gick naturligtvis under benämningen "kompletterande utbildning" eller "skarp insats". Motiveringen kanske inte erkänns direkt. Personliga bestraffningar som t.ex. utegångsförbud var ju också helt normalt. Han blev dock anklagad för exakt det här under rubriken kängan i tidningen Värnpliktsnytt. Då dispyterade han inte anklagelserna utan tackade avsändaren "Antabus" och meddelade att det var förvånandsvärt länge sedan han fick "kängan" sist. Det betyder alltså att det finns minst två "kängor" i Värnpliktsnytt behandlande just Erik Klockar och de tänker jag hitta.

Det finns även minst två insändare i tidningen "Södertälje Länstidning" men den verkar ha kommit ut dagligen så det blir väl ett större jobb. Vi får se om jag orkar gräva fram dem.

Hur som helst så har ju Swedint beskrivit verksamheten på ett sätt som strider mot lagen och det får väl räcka. Det är ju liksom ingen hemlighet att värnpliktiga användes på det här sättet. Att det stred mot lagen är nog de flesta ovetande om och det är det jag vill visa med webbsidan. Mitt betyg nämner något helt annat än min påstådda tjänst så där har vi det svart på vitt. Sen lär det väl i värsta fall gå att få fram ca: 500+ vittnen också.

Jag har faktiskt Erik Klockars email eftersom han är med i valberedningen för den s.k. Beagleklubben så vi får se om han svarar när jag skriver. :) Andra som står på tur är två kompanifänrikar, chefen för Skolhusets chef och chefen för Friskvårdsavdelningen. Alla får såklart säga sitt.

Så... Var du medveten om att det fanns en "REPROCENTRAL" på området? Alltså en inrättning som verkligen kallades så, inte endast ett rum där det råkade finnas en kopiator. Jag vill bara veta om uttrycket användes för jag har aldrig hört det förut.

 

Blackadder:

Nu börjar minnet bli dåligt, jag tror observera tror att det kallades så, ska kolla med min sambo som även hon arbetade där ute så kanske hon minns det.

 

Arbetsplutonen:

För oss så kallades det som jag tror är den s.k. reprocentralen för "servicekontoret" som låg vid lastkajen på baksidan av matsalen. Där levererade man även post, lånade ut böcker och sålde pennor etc vilket inte framgår av krigsplaceringen. Eller iofs. det fanns ju en gul skylt utanför som det stod "servicekontoret" på. En av mina vapenvägrare fick ju till och med läsa den baklänges för att han skulle lära sig att hitta tillbaka. Det fanns alltså ingen dedikerad "reprocentral" på området. De VPL som jobbade där bar ju också texten "servicekontoret" på sina namnskyltar.

Ni kanske kan bekräfta att det inte var någon skillnad mellan den kopieringsutrustningen och en sådan kopieringsapparat som man förväntar sig hitta i kopieringsrummet på ett större företag? Det var alltså ingenting som man behövde någon egentlig utbildning för att använda?

Man känner sig lite underlig när man försöker klura ut saker som egentligen är helt uppenbara om någon påstår att det inte är så lixom.(Pliktverket i det här fallet) :)

Kan du beskriva lite vad UTB-gruppen hade för uppgifter? Inte för att jag vill gräva efter skit utanför att jag själv faktiskt inte riktigt vet. Som jag uppfattade det så satt de mest och sov i det där rummet i Swedint-kasernen.

Också, har du något skvaller angående UTB-gruppens (som jag kallar Swedint-gruppen) avvecklande i slutet av år 1996? Det kanske bara var tillfälligt för att man ville rensa ut "dåliga attityder". På Sidan så skriver jag att de helt enkelt var så lata att Swedint inte längre var intresserade att använda dem. Kan det stämma?

 

Blackadder:

Vi hade en kommendaturavdelning på Swedint som ordnade med praktikaliteter i UTB huset, om du minns huset mellan matsalen och idrottshallen.

Nu kan mitt minne svika mig men jag minns det som att de vpl där assisterade kommendaterna med allehanda handräckning, de deltog som figuranter vid övningarna.

Jag har inget minne om varken bra eller dåligt om hur soldaterna uppfattades generellt men om de behandlades som du säger så förstår jag om motivationen tröt.

Jag ska prata lite med min sambo och se om vi tillsammans kan komma ihåg mer.

Ja just det, servicekontoret hette det vad jag minns, utbildning på utrustningen behövdes väl inte men jag antar att det var praktiskt att kunna beställa tjänsterna hellre än att stå där själv och kopiera, det handlade alltså inte om särskilld duglighet som krävdes gissar jag.

(Anm: vi har här kommit fram till att det inte fanns någonting som direkt kallades för "reprocentral" och därför har jag alltså tjänstgjort vid en inrättning som inte ens existerade.)

 

Arbetsplutonen:

Ah, Huset mellan gymnastiksalen och matsalen kallades för Skolhuset. Det kallade vi för Skolhuset. Det fanns en del som var Swedints och en som var Ing 1s. Eftersom Skolhuset var min arbetsplats så känner jag till byggnaden mycket väl. :)

Nu ska jag nog börja hammra lite på Swedint igen. Tack för all värdefull information.

 

Blackadder:

Den delen närmast matsalen plus korridoren ut mot kasserngården var ju swedints.
Jag trodde att du satt i matsalsbygnaden.

 

Arbetsplutonen:

Ja, det tror ju Pliktverket också. Anledningen bör väl vara att min tjänst aldrig var krigsplaceringsbar och därför har man då krigsplacerat mig i en tjänst som jag aldrig har verkat i. Det i sin tur strider mot tre paragrafer i Lagen om totalförsvarsplikt:

(från minne)

1. Utbildingen skall ge de kunskaper och färdigheten som krigsuppgiften (i det här fallet: papperskopierare) kräver.

2. Utbildningstiden skall bestämmas för varje befattning (enl. regeringens proposition angående lagens införande så skall värnpliktstiden inte vara längre än vad utbildningen kräver) (vår värnplikt förlängdes alltså med 2.5 månader).

3. Man får endast rekrytera i syfte att utbilda inför en krigsuppgift.

Sen om man kan kalla ett rum där en kopiator delar yta med batterier, pennor, post och utbildningsböcker för en "reprocentral" det kan man väl ha åsikter om tills man blir blå.

Jag skulle gärna vilja se en lista på hur alla andra VPL krigsplacerades men Pliktverket vill inte ge mig någon sådan info. Jag gissar att ca: 40% inte alls stämmer. 40% är väl rent trams (som t.ex. papperkopierare). 20% kan väl vara hyfsat motiverat: bilförare och vakt t.ex.

Aja, men det var ju bra att ni slapp köra kopieringsmaskinen själva i alla fall.

 

Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT