Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT

Korrespondens: Christer Lundskog (Chef Transportcentralen, Skolhuset och Servicekontoret, Ing 1)

http://www.facebook.com/christer.lundskog?ref=ts&fref=ts

Christer Lundskog

 

Meddelande till Christer Lundskog 2012-01-14 (obesvarat):

Hej Christer Lundskog,

Jag gjorde lumpen på Ing 1 som namnskyltstryckare på Skolhuset som du var chef över från år 1997. Du anställde mig sedan civilt under månad och önskade sedan att jag skulle jobba vidare under ytterliggare tre månader vilket jag nekade till. Då kallades tjänsten för "vaktmästare".

Som vi fick veta så var vi där för att arbeta. Vi skulle inte få någon utbildning och vi skulle inte bli krigsplacerade. Vi skulle även göra vår repmånad i samband med värnplikten så att vi slapp göra den senare. Allt det har visat sig vara ren lögn.

För några år sedan fick jag ett brev från Pliktverket där det stod att min krigsplacering har gått ut. Ni höll alltså våra krigsplaceringar hemliga för oss under 10 år. Eftersom jag då kände mig en aning bedragen så beslutade jag mig för att undersöka hur det här egentligen fungerade rent juridiskt och nu sammanställer jag allt på de webbsida som jag kallar för "Arbetsplutonen".

http://arbetsplutonen.awardspace.us/jobs.html

Som jag uppfattar det juridiska läget så förbjuder internationell lag som Sverige ratificerade år 1931 användandet av tvångsarbetskraft för uppgifter som inte är av rent militär natur. Eftersom jag blev anställd civilt för att göra exakt samma sak som jag gjorde militärt så var det alltså inte frågan om någon rent militär uppgift. Frågan har även tagits upp i Arbetsdomstolens mål (A-162-1992) vilket ledde till att regeringen förbjöd försvarsmakten att rekrytera värnpliktiga till kök och förråd vilket dock inte hindrade er på ING 1 att placera värnpliktiga på de här arbetsplatserna.

Lagen om totalförsvarsplikt förbjöd vid den tiden även rekrytering för andra ändamål än för utbildning inför en krigsplacering. Paragrafen fanns även i den äldre värnpliktslagen sedan år 1992. Lagen krävde dessutom att utbildning verkligen genomfördes inför den krigsuppgiften. Lagen förbjöd dessutom att man förlängde tjänstgöringstiden utan att utbildningen krävde det. Det står inte ordagrant i lagen men det framgår tydligt i förarbetet. Utöver detta krävde lagen att samtliga värnpliktiga krigsplaceras i den verksamhet som de har verkat i. Alla de här paragraferna har du och dina kamrater på ING 1 brutit mot.

Som avslut verkar det som att ni har ljugit för Pliktverket då ni påstått att ni har utbildat mig till papperskopierare vilket är helt absurt eftersom jag aldrig använde någon kopieringsmaskin. Det kallas i jurdiska termer för bedrägeri.

Du får väldigt gärna förklara vilka motiv som låg bakom den här verksamheten. Min slutsats är att det inte kan ha inneburit någon besparing och därför anser jag att det handlade om att vi skulle arbeta som del av en affärsuppgörelse med SWEDINT endast för att ni befäl skulle få behålla era jobb på ett redan nedlagt regemente några år till. Om du har en annan syn på saken så är det bara att skicka ett meddelande.

Jag har redan varit i kontakt med bl.a. SWEDINT som anser att motiveringen var att: det ännu inte var för dyrt att använda värnpliktiga. Det är inget motiv som Lagen om totalförsvarsplikt tillåter men enligt ÖvLt Jerker Svensson var det enligt "gällande regler". Reglerna som han talar om här verkar dock vara hemliga och han vill inte svara på frågor om dem så jag vet inte hur de är utformade. Du kanske vet bättre.

 

Meddelande till Christer Lundskog 2013-11-07 (obesvarat):

Hej Christer Lundskog,

Jag håller på att uppdatera min webbsida igen. Anledningen är att jag gjorde en googlesökning på ordet arbetspluton och då upptäckte jag att orden "arbetspluton" och "abetskompani" är beteckningar för de politiska inerneringläger i Sverige som upprättades 1939 i bl.a. Storsien i Norrland. I en sådan "arbetspluton" förvarade ni alltså mig?

I den här verksamheten så har du och dina kollegor brutit mot internationell lag, lagen om totalförsvarsplikt, regeringsbeslut, begått bedrägeri o.s.v.

Eftersom du inte har svarat när jag har försökt kontakta dig så har jag blivit tvungen att anta att ditt agerande inte berodde på kunskapsbrister. Därför framställs du med namn och bild som en förrädare och bedragare. Jag kan ju ha fel men då krävs det ju att du redogör för den åtta månader långa utbildningen på papperskopiator som du alltså påstod dig ha genomfört. Du har faktiskt åtagit dig att svara på den typen av frågor i och med att din signatur finns på mitt betyg.

Jag förstår ju naturligtvis att det kan kännas problematiskt för dig att dina kollegor, vänner och släktingar till och från googlar på ditt namn och upptäcker att du har betett dig som en koncentrationslägernazist. Jag är egentligen bara intresserad av den del av sanningen som vi aldrig fick se. Om jag får den av dig så kan jag tänka mig att göra dig anonym. Jag förstår dock också att kårandan trycker på hårt och att du därför känner att du måste vara lojal med dina kriminella kollegor.

Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT