Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT

Korrespondens: Kompanichef (då kapten) Erik Klockar

 

kapten Erik Klockar

 

Mail till Erik Klockar 2012-03-30 (obesvarat)

(erik.klockar@swipnet.se)

Hej Erik Klockar,

Jag gjorde min värnplikt på 3:e kompaniet på regementet Ing 1 i Södertälje år 1996-1997. Jag har aldrig riktigt förstått varför jag tvingades att arbeta för dig och dina kollegor. Troligtvis beror det på att du aldrig förklarade det för mig. Av den anledningen har jag försökt förstå det system som vi kallar värnplikt. Resultatet lägger jag på en webbsida som jag kallar för "Arbetsplutonen".

Det var min uppgift att trycka regementets och SWEDINTs namnskyltar och som jag uppfattade det så var syftet aldrig att jag skulle utbildas inför en plats i krigsorganisationen. Efter min värnplikt blev jag civilt anställd en månad för att göra exakt samma sak som jag gjorde under min s.k. "grundutbildning".

Som jag uppfattar situationen så förbjöd regeringen rekrytering av värnpliktiga för arbete av icke-militär natur år 1969 eftersom det var oförenligt med värnpliktstanken.

Det var också olagligt enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO, FN-organ) konvention 29 som Sverige ratificerade år 1931.

Lagen om totalförsvarsplikt krävde vid tidpunkten att värnpliktiga endast rekryterades för utbildning inför en uppgift i krigsorganisationen. Samma lag krävde även att sådan utbildning verkligen genomförs och att samtliga värnpliktiga krigsplaceras i den verksamhet som de har verkat i. Förarbetet till lagen kräver även att värnpliktiga inte rekryteras för längre tid än vad som utbildningen kräver. Samma förbud fanns i den gamla värnpliktslagen redan år 1991.

Att förhöra värnpliktiga utan förhörsvittne var även det olagligt.

Du bröt alltså mot regeringsbeslut, internationell lag, Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, Värnpliktslagen och hela fyra paragrafer i Lagen om Totalförsvarsplikt.

Du var alltså, enligt min mening, ingenting annat än en kriminell slavhandlare som dessutom ljög för Pliktverket när du krigsplacerade mig som papperskopierare - en tjänst som jag alltså aldrig verkade i. Du gjorde med all säkerhet samma sak mot många av mina kamrater som också hade verkat i befattningar som inte var krigsplaceringsbara. Vi fick heller aldrig veta våra krigsbefattningar. På allt detta så var du jävligt otrevlig också. Om du anser att min tolkning av lagen skulle vara felaktig så får du gärna förklara hur det fungerade för mig.

Jag har som sagt gjort en webbsida som du hittar på adressen: http://arbetsplutonen.awardspace.us/

Du får gärna läsa igenom materialet så att vi får höra din version. Dina f.d. kollegor Magnus Hesselgren, Jochim Gillow, Arne Badin, Stefan Steijnick och Christer Lundskog har redan valt att inte kommentera innehållet.

Jag ser fram emot att för höra från dig. Jag kommer att publicera all korrespondens på webbsidan.

Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT