Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT

Korrespondens:

Erling Glantz (Lt, Chef Friskvårdsavdelningen, Ing 1)

http://www.facebook.com/erling.glantz?ref=ts

Erling Glantz

Erling Glantz har inte svarat på mina frågor.

 

Meddelande till Erling Glantz 2012-07-23 (obesvarat):


Hej Erling Glantz,

Du kommer säkert ihåg mig som en av namnskyltstryckarna på Ing 1/SWEDINT. Jag vet faktiskt att du kommer ihåg mig eftersom du var så fascinerad av rutnätsmetoden som jag använde för att genomföra en förstoring av en karta över området. Jag var alltså den långhåriga som arbetade med Stockis och Sune Lind under åren 1996-1997.

Ni befäl på Ing 1 tvingade oss att arbeta för er under 10 månader men det har kommit till min vetskap att det har varit olagligt sedan år 1992. Det bryter också mot regeringsbeslut från år 1969. Verksamheten bröt systematiskt mot hela 10 regeringsbeslut, lagparagrafer och internationell lag.

Jag söker nu en förklaring eller en ursäkt från er som drev verksamheten. Själv tryckte jag namnskyltar och städade golv men det har alltså registrerats som en utbildning i papperskopiering vilket betyder att hela vår värnplikt var en stor lögn.

Först och främst så skulle jag vara tacksam om du kunde kommentera innehållet på webbsidan. Sedan har jag två direkta enkla frågor som jag gärna vill ha svar på så att jag slipper spekulera:

1: Du var arbetsplatschef för friskvården, d.v.s. en enda värnpliktig. Ansåg du att det här rörde sig om arbete eller utbildning inför ett verkligt behov i krigsorganisationen?

2: I vilken befattning krigsplacerades dina värnpliktiga? Jag misstänker att man inte kan krigsplacera värnpliktiga som vaktmästare i gymnastiksal och eftersom lagen vid den tiden krävde krigsplacering så måste man alltså ha hittat på någonting annat.

Jag har fler frågor men jag vill inte överbelasta dig i mitt första meddelande.

Tacksam för svar.

http://arbetsplutonen.awardspace.us

 

Meddelande till Erling Glantz 2012-08-20 (obesvarat):

Hej igen Erling,

För någon månad sedan ställde jag ett par frågor till dig angående vår värnplikt där du och dina arbetskamrater på Ing 1 sålde servicetjänster till SWEDINT i form av värnpliktiga som om de vore anställd personal.

Jag förstår givetvis att de här frågorna kommer alldeles för sent men anledningen är naturligtvis att jag inte förstod att vi hade blivit utbildade och krigsplacerade förrän Pliktverket informerade mig om det över 10 år senare. Vi ställde naturligtvis liknande frågor när vi gjorde värnplikten men då blev vi utskällda och hotade med "civil rättegång".

Du har agerat i den här verksamheten i egenskap av chef i offentligt finansierad verksamhet som berör hela landets säkerhet. Enligt Pliktverket,Försvarsdepartementet och tillämpbara lagar så har du och dina arbetskamrater haft i uppdrag att utbilda oss inför en uppgift i krig vilket jag anser att ni aldrig gjorde, i stället ljög ni för regeringen genom att krigsplacera oss i befattningar som vi aldrig hade verkat i.

Nu när jag ställer frågor så springer du och dina gamla arbetskamrater och gömmer er som rädda skolflickor vilket får er att framstå som korrupta förrädare.

Eftersom jag tycker att det här systemet bör belysas offentligt så önskar jag fortfarande att du svarar mig så vi medborgare förstår var motivationen bakom verksamheten ligger. Just nu framstår verksamheten som regelrätt slavhandel då ni systematiskt bröt mot bl.a. fem paragrafer i Lagen om totalförsvarsplikt.

Vad jag först och främst undrar är huruvida ni förstod att Värnpliktslagen angående användandet av värnpliktiga hade ändrats år 1992 och att en helt ny lag, Lagen om totalförsvarsplikt (1994), hade börjat gälla när vi gjorde värnplikt.

Frågan är alltså: Förstod ni att det faktiskt var olagligt att rekrytera värnpliktiga med andra motiv än för att bedriva utbildning eller sket ni helt enkelt i det därför att ni ville finansiera era egna jobb när regementet gjorde nedskärningar?

 

Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT