Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT

Korrespondens: Ing 2

 

Mail till Ing 2 2011-06-12

(exp-ing2@mil.se)

Hej Ing 2,

Jag gjorde min värnplikt som reprobiträde på Ing 1 på 90-talet.

Jag håller på att göra en sammanställning av teknikaliteterna rörande min och mina kamraters värnplikt och jag har fått svar på många frågor som aldrig besvarades under min värnplikt. T.ex. varför några av oss gjorde 10 månaders värnplikt medan andra gjorde 7.5 månader och fyra krigsförbandsövningar och varför vi blev krigsplacerade trots att vi blivit informerade under hela vår värnplikt att vi inte skulle bli det. Mycket intressant ämne må jag säga.

Eftersom Ing 1 naturligtvis inte längre existerar så ställer jag min fråga till er:

Jag gjorde värnplikten som "reprobiträde" och jag vet inte vad det innebär trots att jag haft befattningen under 8 månader. Jag har försökt söka på ämnet men jag får inga bra svar. Det verkar som att det har någonting med kopiering eller tryckeri-verksamhet att göra.

Kan ni förklara för mig kortfattat vad ett militärt "reprobiträde" gör för någonting. Nu är jag ju visserligen inte längre krigsplacerad men det utesluter ju inte att jag ändå någon gång i framtiden kan bli tvungen att försvara mitt land i den här rollen.

Vänl. Hälsn.


Svar från Ing 2 2011-06-14

(bo.l.johansson@mil.se)

Hej

Du har mailat till oss på Ing 2 ang fråga vad reprobiträde gör för någonting, ett reprobiträde tjänstgjorde på en reprocentral. Där arbetade man med bla att kopiera papper i olika dess former. Denna tjänst finns ej kvar och kommer ej att tillsättas i framtida försvaret.

Hoppas detta räcker som svar för dej.

MVH
Bosse Johansson
Rekrythandläggare Ing 2

 

Mail till Ing 2 2011-06-15 (inte besvarat)

(bo.l.johansson@mil.se)

Hej igen Bo.

Tack för ditt svar. Det var svar på min fråga. Dock skapar ditt svar fler frågetecken än det rätar ut.

Det är lite ironiskt faktiskt. Min chef Lt. Sune Lind, vars jobb var att vara chef över mig och bara mig, hade inte tillstånd att föra befäl över kopieringsmaskin. Anledningen var att han hade kopierat upp någon slags "spelsystem" som han arrangerade för den övriga personalen på ING 1. Självklart hindrade inte detta honom från att fortsätta eftersom kopiatorer fanns att tillgå på andra platser på regementet.

Personligen rörde jag alltså aldrig en kopieringsmaskin.

3 § i lagen om totalförsvarsplikt säger dock: "Grundutbildningen skall ge de kunskaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver." Eftersom jag blivit krigsplacerad (utan min vetskap) hade jag alltså en krigsuppgift som papperskopierare på ett regemente som i praktiken redan var nedlagt utan att jag blivit utbildad i den rollen.

Jag har varit i kontakt med Pliktverket som har informerat mig om att jag har blivit utbildad under 10 månader. Mitt betyg och mitt diplom nämner ordet "utbildning" 7 gånger. Även försvarsminister Tolgfors har informerat mig om att värnplikten även då skulle vara en utbildning för en framtida krigsuppgift och inte ersättning för civil arbetskraft. Det skulle då enligt arbetsdomstolen (https://lagen.nu/dom/ad/1993:214) strida mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter från 1931. Det kan även strida mot LAS om det innebär att civila får sparken. Det skulle även strida mot Statsutskottets utlåtande från 1969 som jag på ett mycket fumligt sätt lyckades kopiera på riksdagsbiblioteket i Stockholm.

Mina frågor är alltså:

1. För att det här skall gå ihop måste man anta att den här krigsuppgiften inte kräver några kunskaper eller färdigheter vilket betyder att det inte heller ställer några krav på utbildningen. Har jag gjort en korrekt slutsats?

2. Varför utökades den här utbildningen från 7.5 månader till 10 månader år 1996 då den uppenbarligen inte ens behandlar krigsuppgiften?

3. Enligt regeringens egna dokument (http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=101&bet=1991/92:125) så var Ing 1 1991 nästan dubbelt så effektivt som Ing 2. Hur tror du att man lyckades man uppnå den här mirakeleffektiviteten?

4. Min uppgift var att sitta i en städskrubb och trycka namnskyltar + blodbrickor. Hade ni namnskyltstryckare på Ing 2 och i så fall: Vad kallades deras krigsbefattning?

5. (bonusfråga) I en serie klipp från 1980 (d.v.s. precis innan man började sälja arbetskraft till SWEDINT/FN-Skolan) från tidningen Närkes Allehanda framgår det att Ing 1 utförde ca: 20 st civila jobb åt skogsindustrin varje år men det framgår inte vilken typ av jobb det handlar om. Vilken typ av "jobb" fanns det inom skogsindustrin som inte ett enda civilt företag klarade av att utföra?

Vänliga hälsningar

 

Mail till Ing 2 2010-06-23 (påminnelse, obesvarat)

(bo.l.johansson@mil.se)

Hej Bo L Johansson.

För en vecka sedan ställde jag några ganska grundläggande frågor till dig rörande värnplikten som jag och mina 135 kamrater genomförde varje år på Ing 1. Som jag förstår det så vet du hur det här fungerade och eftersom du inte svarar så förstår ju jag även att jag har mailat rätt person.

Du kanske förstår att det kan verkar underligt för vissa att det fanns en 10 månader lång militär utbildning i någonting så civilt som papperskopiering. Ännu mer underligt framstår det när man man inser att samma jobb hade kunnat utföras av civil personal för mindre än en femtedel av kostnaden. Att utbildningen inte innehöll papperskopiering gör ju inte direkt verksamheten mindre underlig.

Man kan ju misstänka att vi endast gjorde värnplikten för att generera inkomster som sedan gick till våra egna befäls löner, i alla fall så länge ingen kan legitimera verksamheten. Som jag förstår det så var syftet primärt "arbete av civil natur" (bekräftat av Swedint), som inte var någon besparing (vilket är uppenbart) och som inte krävde militär personal (bekräftas av att jag och andra blev anställda civilt för att utföra exakt samma arbete).

Kan du, snälla, förklara för mig och mina kamrater vad som var den legitima motiveringen bakom den här verksamheten eller kort och gott bara besvara de fyra grundläggande frågorna som jag redan skickat till dig?

Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT