Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / Swedint

Korrespondens: Joachim Gillow (Instruktör 3:e kompaniet, Ing 1)


PM på Facebook: http://www.facebook.com/search/results.php?q=joachim%20gillow&init=quick&tas=0.9113442789203159#!/joachim.gillow

Twitter: http://twitter.com/#!/joachimgillow

Joachim Gillow

Joachim Gillow har inte svarat på mina frågor.

 

Meddelande till Joachim Gillow 2012-11-18 (obesvarat):

Hej Joachim,

Jag håller på att göra en webbsida om min värnplikt på 3:e kompaniet vid Ing 1 1996-1997 där du var befäl med fänriksgrad. Jag ingick i den s.k. Arbetsplutonen och verkade precis som mina övriga kamrater på en arbetsplats där vi levererade servicetjänster till mestadels Swedint.

Eftersom du varit chef i offentligt finansierad verksamhet så kommer jag att nämna ditt namn ett antal gånger. Bl.a. så nämner jag ditt roliga skämt om att soldat Petterson borde rulla ut en kopieringsmaskin i korridoren och visa upp den på regementets dag.

Min arbetsplats var Skolhuset där jag mestadels tryckte namnskyltar åt Swedint. När jag via Pliktverket fick reda på att ni hade ljugit angående min tjänst för Pliktverket blev jag nyfiken och nu vill jag få veta hur det här hänger ihop rent juridiskt. Ni hotade oss ofta med olika bestraffningar, "kompletterande utbildning" och "civil rättegång" men det är nu min uppfattning att den här verksamheten inte hade något som helst stöd i Värnpliktslagen eller i Lagen om totalförsvarsplikt.

Så här långt har jag varit i kontakt med bl.a. Ing 1s kamratförening (där Arne Baudin är vice ordförande), Pliktverket, Försvarsdepartementet och Swedint.

Min första fråga till dig är: Var det din uppfattning att vi primärt skulle fylla ett servicebehov i fredstid eller är det din uppfattning att ni utbildade oss inför viktiga krigsuppgifter i krigsorganisationen och att de utbildningarna krävde en förlängning med 2.5 månader? Det skulle i det senare fallet då ha tagit mig 8 månader att lära mig att använda en kopieringsmaskin som jag aldrig rörde.

Vi pratar alltså om tjänster som t.ex. namnskyltstryckare, vaktmästare, kökspersonal, förrådspersonal, bilförare, postutdelare/papperkopierare, datorsupport, dataregistrering, "rörlig styrka" (arbetslösa värnpliktiga), kasernvakt, översättare (eng-svenska) o.s.v.

 

Meddelande till Joachim Gillow 2010-11-26 (påminnelse, obesvarat):

Hej igen,

Jag vet vad du tänker nu. De där malajerna gnällde och klagade över att de inte fick någon utbildning och om att de inte skulle krigsplaceras så att de nästan blev blåa i ansiktet. På den tiden var det en moralisk fråga. Det var enligt min och mina kamraters mening inte rätt att ta ifrån oss vår frihet för att tvinga oss att arbeta gratis på s.k. arbetsplatser. Arbetsuppgifterna på dessa arbetsplatser var dessutom ofta av civil natur.

Idag är jag mer insatt i Lagen om totalförsvarsplikt. Lagen kräver 1. Försvaret får endast rekrytera i syfte att utbilda inför ett behov i krig. 2. Sådan utbildning måste genomföras. 3. Utbildningstiden måste stå i proportion till utbildningens innehåll. 4. Samtliga soldater måste krigsplaceras (i den verksamhet som de verkat i).

Efter att ha jämfört vad som registrerats hos Pliktverket kan jag nu meddela dig att du och dina arbetskamrater på 3:e kompaniet har gjort er skyldiga till brott mot samtliga punkter som jag har beskrivit ovan.

Jag ställer frågan till dig igen: Hävdar du att verksamheten på 3:e kompaniet, Ing 1 var en legitim utbildningsverksamhet som syftade till att utbilda soldater inför ett främmande angrepp eller håller du med mig när jag påstår att verksamhetens syfte endast var att leverera arbetskraft till Ing 1s och Swedints underhållsfunktioner i fredstid? Det senare är alltså ett brott mot Lagen om totalförsvarsplikt (1995) och mot Värnpliktslagen (1992).

 

Meddelande till Joachim Gillow 2013-11-02 (obesvarat):

Hej Joachim Gillow

Jag vill fortfarande att du redogör vad det där med Arbetsplutonen egentligen handlade om.

Förstår du vad en "Arbetspluton" är?

Här är en icke komplett lista på ett antal "Arbetsplutoner" och "Arbetskompanier" som vi har haft i sverige:

1. arbetskompaniet Storsien, dec. 39 — april 40, ca 350 man maj 40 — aug. 40, ca 150 man

60. arbetskompaniet Lövnäsvallen (Härjedalen), sept. 41 — nov. 41, ca 80 man

60. (10.) arbetskompaniet Öxnered (Västergötland), sept. 41 — juni 42, ca 90 man

17. arbetsplutonen Vindeln, sammanslagen med 18. arbetsplutonen Kovaksberg, aug. 43 — okt. 43, ca 80 man

Känner du igen årtalen? Första arbetskompaniet upprättades i Storsien i Sverige under finska vinterkriget när Sverige i praktiken blev allierat med Nazityskland. Hit förde man marxister, radikala socialdemokrater och andra säkerhetsrisker för att tvinga dem att arbeta med värdelösa uppgifter som t.ex. sophantering och gropgrävning. De var med andra ord koncentrationsläger.

En sådant Arbetspluton var du alltså befäl i. Förstår du vad det innebär? Förstår du vad det innebär att jag hänger ut dig på Internet för det? Förstår du att framtida arbetsgivare och släktingar kommer att googla dig för eller senare i framtiden? Förstår du hur många paragrafer i Lagen om totalförsvarsplikt du har brutit mot? Förstår du att det finns internationella lagar mot vad du har gjort? Förstår du att du dessutom har lämnat felaktiga uppgifter till Pliktverket och att du nu vägrar att ta ansvar för dina egna handlingar? Brott begås inte av regementen, de begås av människor.

När vi träffade dig första gången så skrek du ordet lojalitet rakt i ansiktet på oss ca: 20 gånger. Var är din lojalitet nu?

Jag vill fortfarande att du förklarar hur ni internt motiverade verksamheten. Om du ljuger för mig så tänker jag kolla upp det. Jag kan till och med tänka mig att göra dig anonym, allt jag är ute efter är sanningen.

Länk till webbsidan fortfarande http://arbetsplutonen.awardspace.us/

 

Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / Swedint