Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT

Korrespondens: Magnus Hesselgren (Ing 1)

 

Meddelande till Magnus Hesselgren 2012-03-07 (obesvarat):


PM på Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=817434348

Hej Magnus.

Jag håller på med en webbsida om s.k. grå arbetskraft. Det kanske är lite sent påtänkt men det beror på att du och dina kollegor lyckades hålla min krigsplacering hemligt i 10 år. Min krigsplacering är för övrigt ren lögn eftersom du som instruktör på 3:e kompaniet på 10 månader misslyckades med att utbilda mig till papperskopierare, en utbildning som jag jag aldrig ens fick veta att jag gick.

Ni informerade oss om att vi inte skulle bli krigsplacerade och att vi gjorde vår repmånad i anslutning till den ordinarie värnplikten. Både påståendena har visat sig vara ren lögn och det är därför jag nu åter blivit intresserad av ämnet.

På min webbsida så anklagar jag dig, vid namn, och dina kollegor på Ing 1 för brott mot:

1. ILO konvention 29 som förbjuder tvångsarbete som inte är av rent militär karaktär och enligt gällande värnpliktslagar.

2. Värnpliktslagen 4 b § som endast tillåter rekrytering av värnpliktiga för utbildning för krigsorganisationens behov.

3. Lagen om totalförsvarsplikt 1 kap 3 a § (samma som Värnpliktslagen 4 b §)

4. Lagen om totalförsvarsplikt 3 kap 12 § som kräver att samtliga värnpliktiga krigsplaceras i den tjänst som de verkat i.

5. Lagen om totalförsvarsplikt 5 kap 3 § som kräver att utbildningen ger de kunskaper som krigsuppgiften kräver.

6. Lagen om totalförsvarsplikt 5 kap 4 § som förbjuder förlängning av tjänstgöringstiden utan att det är motiverat utifrån utbildningens innehåll.

Dessutom bröt ni mot det uppdrag som ni har fått från regeringen som enligt försvarsministern (se korrespondens) var att utbilda inför krigsorganisationen och inte att använda värnpliktiga som arbetskraft i fredstid.

Jag beskriver även hur du försökte motivera oss till att börja jobba frivilligt på S 1 genom att lägga till "...fast mer avancerat" till varje arbetsplats. Jag beskriver hur du försökte inbilla oss att någon på Swedint/UTB hade fått FN-tjänst som tack för väl utfört arbete. Jag beskriver hur du ledde den s.k. "rörliga styrkan" (d.v.s. arbetslösa värnpliktiga) i arbete med slyröjning. Jag beskriver hur du lyckades låsa in min hylsfångarpåse i 5:e kompaniets kasun och hur du misslyckades med att få ut den därifrån. Jag beskriver även att du lovade att den rörliga styrkan skulle få P.E.K. utbildning och märke fast än det aldrig skulle hända.

Mitt arbete blir väldigt ensidigt om ni befäl inte kommenterar arbetet så jag vill gärna att du motiverar verksamheten och berättar för mig om jag eventuellt har tolkat lagen fel. Så här långt har Arne Baudin, Gustaf Bartoll, Joachim Gillow, Christer Lundskog och Stefan Steijnick avböjt att kommentera innehållet vilket får verksamheten att verka ännu mer tvivelaktig. ÖvLt Jerker Svensson på Swedint har dock medverkat men hävdar att det var enligt "gällande regler" som han inte kan hänvisa till. Motivationen skulle enligt Jerker vara att det var dyrare än att anställa civil personal men fortfarande inte för dyrt. Du kan säkert hitta på en bättre motivering.

Jag publicerar all korrespondens med myndigheter och gamla befäl ocensurerat.

Adressen till webbsidan är: http://arbetsplutonen.awardspace.us/

Jag ser fram emot att få höra från dig.Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT