Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT

Korrespondens: Patrik Larsson (Lt, Stf kompanichef 3:e kompaniet, Ing 1, f.n. ombudsman, Officersförbundet)

patrik.larsson@officersforbundet.se

Patrik Larsson

Patrik Larsson arbetar numera som ombudsman på Officersförbundet. Enligt deras webbsida så hjälper de gärna till mer juridiska frågor. De har till och med en stor bild på en lagbok på sin webbsida. Det passar mig bra eftersom chefen för SWEDINT, Jerker Svensson, anser att jag är för korkad för att själv kunna tolka lagen och därför bör kontakta en juridiskt sakkunnig. Nu har jag gjort det. Inte bara en juridiskt sakkunnig som har tillgång till andra juridiskt sakkunniga utan min egen ställföreträdande kompanichef. Tror ni att jag får något svar? Naturligtvis inte.

Patrik Larsson har inte svarat på mina frågor.

 

Meddelande till Patrik Larsson 2012-08-25 (obesvarat):


Hej Patrik Larsson,

Det står längst upp till höger på Officersförbundets webbsida att man kan höra av sig med frågor angående lagen till er ombudsmän i nämda organisation.

Jag fick nämligen ett brev från dåvarande Pliktverket för ett par år sedan där jag blev meddelad att min krigsplacering hade gått ut. Eftersom du och dina kollegor hade informerat mig om att vi på 3:e kompaniet på Ing 1 inte skulle krigsplaceras så hörde jag av mig till Pliktverket. Där fick jag veta att jag hade gått en förlängd utbildning i papperkopiering med tillhörande krigsplacering. Någon repmånad hade jag tydligen inte gjort. Något papper kopierade jag inte heller för den delen.

Jag har även kontaktat Försvarsdepartementet där jag fick följande svar: "Oavsett vilken erfarenhet man har var det regeringens uppfattning, när värnplikten tillämpades, att utbildningen alltid skulle vara motiverad utifrån en framtida krigsuppgift, och inte t.ex. användas som ersättning för anställd personal."

Enligt dig och dina kollegor så skulle vi inte utbildas inför ett behov i krigsorganisationen. Anledningen till den förlängda tjänstgöringstiden skulle ha varit att vi också gjorde vår repmånad så att vi slapp göra den senare. Vi skulle inte heller krigsplaceras. Det har alltså visat sig att du och dina kollegor ljög för oss. Den enda anledningen till det här som jag kan komma på är att ni helt enkelt sålde oss som tvångsarbetskraft, ofta av civil natur, till Swedint och även till andra funktioner inom regementet. Gissningsvis så var anledningen att ni ville finansiera era egna anställningar när regementet gjorde nedskärningar på runt två tredjedelar. Enligt regeringens utredningar så gör man alltså ingen direkt besparing då man använder värnpliktiga istället för anställd personal så det var troligtvis inte motiveringen bakom verksamheten.

Det här var enligt min uppfattning totalt moraliskt förkastligt med det är ju bara min åsikt och du får naturligtvis stå för din egna moraliska ställning i frågan.

Som jag förstår det så säger dock lagen följande:

År 1931 ställde sig Sverige bakom Internationella arbetaroganisationens konvention 29 som säger att en stat endast får använda tvångsarbetare i uteslutande militärt arbete. Verksamheten måste även följa gällande värnpliktslag exakt.

Som jag ser det så har du och dina kollegor brutit mot båda kriterierna.

År 1994 skrevs den nya Lagen om totalförsvarsplikt och det var alltså den som gällde när jag och mina ca: 135 kamrater varje år gjorde lumpen på 3:e kompaniet under bl.a. ditt befäl. Det verifieras av att vår utbildning var 10 månader lång då den utbildningstiden hade varit olaglig enligt den äldre Värnpliktslagen. Jag anser alltså att du och dina kollegor har brutit mot följande paragrafer:

Värnpliktslagen 4 b § och Lagen om totalförsvarsplikt 1 kap 3 a § då man rekryterade värnpliktiga utan avsikt att utbilda dem inför ett framtida krigsplaceringsbehov.

* Lagen om totalförsvarsplikt 5 kap 4 § då man förlängde tjänstgöringstiden utan att det var motiverat utifrån utbildningen innehåll.

* Lagen om totalförsvarsplikt 5 kap 3 § då man inte gav de värnpliktiga den utbildning som krävdes av deras krigsuppgift.

* Lagen om totalförsvarsplikt 3 kap 12 § då man krigsplacerade värnpliktiga i befattningar som de aldrig hade verkat i.

* Lagen om totalförsvarsplikt 1 kap 4 § då man avbröt grundutbildningen efter 2 månader för att skapa en 8 månader lång tjänsteplikt som uttryckligen inte omfattas av värnplikten.

* Lagen om totalförsvarsplikt 4 kap 5 § då man förlängde vår grundutbildning med exakt lika lång tid som de fyra repmånaderna tog upp före införandet av Lagen om totalförsvarsplikt. Man har alltså använt sig av exakt samma repmånader som förut trots att det nu hade blivit olagligt. Att ändra benämningen på någonting i ett dataregister ändrar inte på verkligheten i någon juridisk mening.

Jag anser även att ni bröt mot:

* Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt 5 kap. 3 § då man avslutade vår grundutbildning efter 56 dagar (inkl. lediga dagar) och inte efter 80 dagar som enligt förordningen är den kortaste tillåtna tiden för grundutbildning.

* Statsutskottets utlåtande 1969 SU 4 (regeringsbeslut) då man "utbildade" värnpliktiga i kök (inte att förväxla med fältkök) och på andra civila arbetsplatser trots att regeringen hade beslutat att det inte var tillåtet.

* Lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret 27 § då man genomförde förhör och delade ut bestraffningar utan att något förhörsvittne tilläts närvara.

Eftersom ni dessutom lämnade felaktig information till Pliktverket så rör det sig även som ett bedrägeri.

Jag vill nu att du antigen förklarar för mig hur jag har misstolkat lagen/verksamheten eller så vill jag ha en formell ursäkt från dig för att du och dina kollegor på ett bedrägligt och mycket otrevligt sätt utnyttjade oss som tvångsarbetskraft utan trots att det var uppenbart olagligt.

Vänliga hälsningar

 

Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT