Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT

Korrespondens: Peter Rönnlund (Instruktör 3:e kompaniet, Ing 1)


PM på Facebook: https://www.facebook.com/peter.ronnlund.7

kravmaga@live.se

 

Peter Rönnlund har inte svarat på mina frågor.

 

Meddelande till Peter Rönnlund 2013-08-02 (obesvarat):

Hej Peter,

Kommer du ihåg mig? Jag har gjort en webbsida om min värnplikt. Eftersom dina fega kollegor Arne Baudin, Stefan Steijnick, Patrik Larsson, Erik Klockar, Joachim Gillow, Magnus Hesselgren samt mina arbetsplatschefer Christer Lundskog och Gustaf Bartoll alla har valt att springa och gömma sig istället för att svara på mina frågor så kommer jag att hänga ut dig med namn och bild.

Du har alltså i egenskap av anställd i chefsposition på Ing 1 deltagit i en verksamhet som syftade till att tvinga ca: 135 värnpliktiga årligen till arbete av mestadels civil natur och mestadels för en organisation (Swedint) som inte ingår i krigsorganisationen.

Enligt FN-organet ILO:s konvention 29 som Sverige ratificerade år 1931 så är det alltså ett brott mot mänskligheten att tvinga andra människor att arbeta om arbetet består av helt eller delvis av civil natur eller om det strider mot gällande värnpliktslag. Du har har alltså brutit mot båda kriterierna. Om det var medvetet eller på grund av det man kallar "kunskapsbrister och dåliga attityder inom försvarsmakten" kan du kanske själv avgöra. Okunskap om lagen är dock inte ett försvar som fungerar juridiskt.

Regeringen bestämde även att försvarsmakten inte skulle få rekrytera värnpliktiga för arbete av civil natur år 1969. Då gällde det specifikt arbete i kök vilket ni på 3:e kompaniet alltså struntade i. Det understryktes även av Arbetsdomstolen år 1993, då gällde det även värnpliktiga i förråd vilket också under en kort tid var en av våra arbetsplatser.

Mer direkt så deltog du i en verksamhet som stred mot paragraferna 1 kap 3a §, 5 kap 4 §, 5 kap 3 §, 3 kap 12 §, 1 kap 4 § och 4 kap 5 § i 1994 års version av Lagen om Totalförsvarsplikt. I korthet så sket ni totalt i allt som lagen hade att säga. Jag förklarar paragraferna tydligare på webbsidan.

Eftersom ni ljög för Pliktverket om att ni hade bedrivit en utbildning (med tillhörande krigsplacering som ni höll hemlig för oss) så blir det också en fråga om bedrägeri. Det blir dessutom grovt bedrägeri om man missbrukar allmänhetens förtroende.

Frågan nu är alltså om du vill att jag hänger ut dig med utgång från den här bakgrunden eller om du vill berätta din historia själv. Mestadels så är jag nyfiken på varför man överhuvudtaget bedrev den här verksamheten. Jag är ju naturligtvis 100% säker på att det handlade om en fejkad utbildning som i verkligheten var en personaluthyrning vilken alltså syftade till att driva in finansiering för anställda som borde ha fått sparken för länge sedan. Jag är dock intresserad av hur det verkligen såg ut från din synvinkel. Huruvida du vill gå till historien som en förrädare eller som en människa som faktiskt har en moralisk kompass är med andra ord upp till dig.

Eftersom du hotade oss med fängelse och omrekrytering tills att vi hade blivit för gamla för att bli återinkallade så kommer jag att ta ungefär lika stor hänsyn till dina privata förhållanden, d.v.s. absolut inte alls.

Länk till webbsidan: http://arbetsplutonen.awardspace.us/

 

Meddelande till Peter Rönnlund 2013-10-04 (obesvarat):

Hej igen Peter Rönnlund.

Jag antar att det här mailet kommer till dig eftersom du är "director" för KRAV MAGA IKMF Sweden. Om inte så är det här mailet avsett för Kapten Peter Rönnlund som alltså deltog i ett storskaligt bedrägeri mot skattebetalarna under slutet på 90-talet.

Jag har mailat dig via Facebook och jag kommer att anta att du, precis som dina gamla kollegor, har flytt fältet som en skrämd scoutflicka. Först och främst så erbjudar jag dig 3.000 kr för den bild av dig som jag tänker använda. Det är bara att maila kontonummer så sätter jag in. Jag kommer behöva ett skrivet kvitto dock.

För det andra så kan jag tänka mig att låta dig vara anonym i den här historien om du bara berättar för mig vad som gick genom era huvuden när ni tyckte att det här var ett bra sätt att behandla värnpliktiga på. Jag har inget personligt agg mot dig, tvärt om så har jag skrivit hela webbsidan utan att nämna ditt riktiga namn men för att utöva påtryckning på dig så tänker jag alltså ändra på det.

Jag kommer då att måla ut dig som en instabil jättebebis med mobbarmentalitet som slängde skräp i naturen, exercerade värnpliktiga över risstackar, hetsade värnpliktiga med lastbil, straffade värnpliktiga med löpning men tappade andan först själv, skällde ut värnpliktiga för att de stod för långt från ett öppet skåp o.s.v. Viktigast av allt var naturligtvis att du ljög för oss när du sa att Thåström hade suttit i fängelse tre gånger för pliktvägran och att det skulle hända oss också om vi vägrade. Hittade du på det själv eller blev du tillsagt att säga så? Din roll som okvalificerad skyddsvaktsinstruktör kommer naturligtvis också beskrivas.

Aja, nu vet du vad som gäller i alla fall.

Länk till webbsidan:


http://arbetsplutonen.awardspace.us/

Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT