Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT

Korrespondens:

Stefan Steijnick (Kompanichef 35:e komp. Ing 1)

Stefan Steijnick

 

Meddelande till Stefan Steijnick 2012-02-23 (obesvarat):


Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000771913776

Hej Stefan,

Jag har gjort en webbsida där jag berättar om min värnplikt som namnskyltstryckare på Ing 1 1996-1997. Jag var en del av det som kallades för Arbetsplutonen eller 3:e kompaniet.

Vi var, som du vet, där för att arbeta med uppgifter som ofta var av s.k. civil natur. Ofta såldes de här tjänsterna till SWEDINT - en organisation som inte ingår i krigsorganisationen.

Jag har varit i kontakt med ett flertal myndigheter som alla har berättat för mig att all värnplikt vid den här tiden skulle vara en utbildning inför en framtida krigsuppgift. Pliktverket har också informerat mig om att jag blivit krigsplacerad utan min vetskap som papperskopierare trots att jag aldrig kopierade ett enda papper under min 10 månader långa grundutbildning som alltså var förlängd med 2.5 månader utan anledning (Enligt er befäl på Ing 1 skulle det röra sig om repmånad men det stämmer inte.)

Det är nu min uppfattning att den här verksamheten, där du agerade kompanichef eller chef över kompanichefen, systematiskt bröt mot följande konventioner, lagar, regler och beslut:

* ILO's konvention 29 (internationell lag mot slaveri)
* Regeringsbeslut från 1969
* 1 paragraf i värnpliktslagen
* 5 paragrafer i lagen om totalförsvarsplikt
* 1 paragraf i Lag (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret.

Jag kallar med andra ord dig, vid namn, och dina kollegor för en bunt kriminella slavhandlare.

Motiveringen för verksamheten var enligt SWEDINT att det ännu inte hade blivit för dyrt att använda värnpliktiga. Där påstår de också att det var "enligt gällande regler" (som de inte kan hänvisa till) och att lagen är så komplex att varken jag eller de själva förstår den. Du kan ju få utveckla den motiveringen om du vill.

Det vore hur som helst hysteriskt roligt om du kunde förklara för mig varför ni slösade bort 10 månader av min och mina kamraters tid på någonting som bör ha kostar ca: tre gånger så mycket som civil arbetskraft. Du får även gärna förklara för mig varför du tycker att ni inte har begått brott mot de lagar som jag har tagit upp på min webbsida.

Jag ser fram emot svar från dig.

Url till min webbsida: http://arbetsplutonen.awardspace.us
Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT