Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT

Korrespondens: Sveaingenjören

Sveaingenjören är Ing 1s kamratförening. Vice ordförande för föreningen är Arne Baudin som också var ställföreträdande chef för Ing 1 vid den här tiden.

Fråga till Sveaingenjören 2010-08-18:

(per_larsson@glocalnet.net)

Hej Sveaingenjören,

Jag gjorde min värnplikt på Ing 1 1996/1997 som namnskyltstryckare på Skolhuset. Jag håller nu på att göra en grundlig analys av min värnplikt och det som man kallar grå arbetskraft (Allt material och korrespondens kommer att publiceras). Ämnet togs naturligtvis upp under grundutbildningen men då fick vi ju naturligtvis inte ifrågasätta våra befäl.

Jag har några frågor som främst riktar sig till min chef, Sune Lind. Eftersom jag inte ser hans namn på era listor så riktar jag frågorna till Gustaf Bartoll som var chef för Servicekontoret. Om han inte skulle vara tillgänglig så riktar jag frågorna till Arne Baudin.

1. I Tidningen Närikes allehanda berättar regementschefen att ING 1 utförde ett 20-tal arbeten åt civila företag (främst inom skogsindustrin) och ibland även privatpersoner (t.ex. 375m båtbrygga) årligen under 80-talet. Vad var det för jobb som ING 1 utförde åt skogsindustrin som inget civilt företag kunde utföra?

Klipp från Närikes Allehanda: http://www.adolfssons.se/1/ingett/index.htm

2. Jag gjorde som sagt grundutbildning som namnskyltstryckare men sedan blev jag krigsplacerad som "reprobiträde" vilket betyder papperskopierare. Jag kopierade aldrig något papper under min grundutbildning så det borde strida mot lagen om totalförsvarsplikt som säger att utbildningen måste ge de kunskaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver. Varför krigsplacerades jag inte i den befattningen som jag utbildades för, d.v.s. namnskyltstryckning?

3. Enligt värnpliktslagen skall grundutbildningen vara max 7.5 månader + repmånad men vår grundutbildning var 10 månader + eventuell repmånad. Den nya lagen om totalförsvarsplikt tillåter detta med vad var det verkliga motiveringen bakom förlängningen? Eftersom jag aldrig kopierade något papper så kan vi anta att min krigsuppgift inte krävde några kunskaper och då fanns det väl ingen anledning att förlänga grundutbildningen?

Vänl.
Hälsn.

Svar från Sveaingenjören 2010-08-24:

(per_larsson@glocalnet.net)

Hej!

Du har ställt ett antal frågor om Ing 1 och Försvarsmaktens agerande till Kamratföreningen Sveaingenjören.

Sveaingenjören är en ideell förening, som inte tillhör Försvarsmakten, och som därför inte kan svara på Dina frågor.

Med vänliga hälsningar

Per Larsson
Ordförande i Sveaingenjören

Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT