Arbetsplutonen Svea Ingenjörkår Ing 1/SWEDINT 1980-1997

Arbetsplutonen ING-1 3:e Kompaniet Vakten

 

Källor

Dokumentation

Värnpliktsrådet: Sveriges värnpliktiga kräver: att alla former av grå arbetskraft avskaffas!
www.varnpliktsradet.se screen
Ekot, Sveriges radio
sverigesradio.se screen
Riksdagen FöU 1973:!4
www.riksdagen.se screen
Riksdagen: Svar på skriftlig fråga 2002/03:670
www.riksdagen.se screen
Rikdagen: Skriftlig fråga 2002/03:670
www.riksdagen.se screen
Riksdagen: Betänkande 1994/95:FöU4
www.riksdagen.se screen
Riksdagen: Riksdagens protokoll 1994/95:103
www.riksdagen.se screen 1
  screen 2
Riksdagen: Betänkande 1993/94:FöU9
www.riksdagen.se screen
Jureka: Rätt och fel i lumpen
jureka.net screen
Skånskan.se: F17 använder grå arbetskraft
www.skanskan.se screen
Aftonladet: Var fjärde värnpliktig utnyttjas som grå arbetskraft
wwwc.aftonbladet.se screen
Malaj Anders resumé
www.student.nada.kth.se screen
Statens offentliga utredningar 2000:21
www.riksdagen.se screen
Riksdagen: Motion 1993/94:Ju20
www.riksdagen.se screen
Riksdagen: Kammarens protokoll 1992/93:109
www.riksdagen.se screen
Riksdagen: Kammarens protokoll 1996/97:45
www.riksdagen.se screen 1
  screen 2
Riksdagen: Kammarens protokoll 1992/93:62  
www.riksdagen.se screen
Arbetsdomstolen 1993 nr 214
lagen.nu screen
SVD: Gör om, gör rätt!
www.svd.se screen
Riksdagen: Proposition 1994/95:6 Totalförsvarsplikt
www.riksdagen.se screen
Wikipedia: Gustaf Möller
sv.wikipedia.org screen
Riksdagen: Kammarens protokoll 1991/92:125
www.riksdagen.se screen
Mänskliga rättigheter i arbetslivet ILO:s 8 kärnkonventioner
www.lotcobistand.org screen
Riksdagen: Proposition 1989/90:9
www.riksdagen.se screen
Riksdagen: Proposition 1992/93:120
www.riksdagen.se screen
Riksdagen: Motion 1993/94:Fö201
www.riksdagen.se screen
Riksdagen: Motion 1993/94:Ju16
www.riksdagen.se screen
Totalförsvarsfolket
www.pliktverket.se screen 1
  screen 2
  screen 3
   
Förordning (1996:927)  
www.notisum.se screen
Försvarsfrämjandet: Försvar i Norden och Europa
www.forsvarsframjandet.org screen
Riksdagen: Statens offentliga utredningar 2000:21  
www.riksdagen.se screen
Aftonbladet: Värnpliktiga ska röja spåren
www.aftonbladet.se  
Statsverkspropositionen 1969:1, bilaga 6  
(finns på Riksdagsbiblioteket)  
Proposition 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän  
www.riksdagen.se  
Förordning (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän  
www.notisum.se  
Riksdagen: Kammarens protokoll 1996/97:45  
www.riksdagen.se screen
Nerikes Allehanda: Baron Leijonhufvud bygger brygga  
  screen 1a
  screen 1b
  screen 2a
  screen 2b
  screen 3
Kamratföreningen Sveaingenjören  
http://hem.passagen.se/sveaingenjoren/  
Yelah - Tvångsarbete straffas med sanktioner screen
www.yelah.net  
Soldater utnyttjas som grå arbetskraft screen
www.nsd.se  
Ingen mer grå arbetskraft i vakten screen
sverigesradio.se  
Proposition 1994/95:6 Totalförsvarsplikt  
http://www.riksdagen.se  
Ny kritik mot värnpliktiga som grå arbetskraft screen
http://www.nyheterna.se  
Brister i värnpliktigas inflytande screen
http://www.dn.se  
Kritik om sjuktransporter screen
http://sverigesradio.se  
Grå arbetskraft i lumpen screen
http://sverigesradio.se  
Statens offenliga utredningar 2000:21 sou 2000 21 d2  
http://www.riksdagen.se/  
Tygmärken Stockholm  
http://wse93209.ta30.talkactive.net/  
Försvaret söker Stabsassistenter och servicemän screen
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Jobba-har  
Nordkorea kallar arbetsläger för "utbildning" screen
http://www.dn.se  
Nazityskland kallade arbetsläger för "utbildning" screen
http://www.dn.se  
Armémuseum jämställer uttrycken "handräckningsvärnpliktig" och "malaj" screen
http://www.lumpenminnen.se/  

 

Foton

The Swedish Past Recovers  
www.tspr.se  
Grabbar från 1:a och 3:e plut, 1 komp 1980-1981  
www.adolfssons.se  
Vasallen - Hyr Ing 1s lokaler i Almnäs här  
www.vasallen.se  
Adam-Bertils album  
www.pixbox.se  
DN.se  
www.dn.se  
Josefine  
http://www.acc.umu.se/~josefine/  

 

Arbetsplatser


ING 1/SWEDINT Almnäs

 

Bambuser - Twitter - Blog